Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

FAQ

Comment recevoir accès aux articles et cases?

Hoe kan ik een artikel publiceren?

Hoe kan ik reageren op een artikel?

Hoe kan ik de ervaringen in onze organisatie bekend maken?

Hoe kan ik best mijn tekst opbouwen?

Wie zijn de auteurs van de artikels?

Wie beslist of een artikel gepubliceerd wordt?

Hoe zit het met auteursrechten?

Kan ik ook foto's en illustraties toevoegen?

 

  Comment recevoir accès aux articles et cases?
Vous pouvez utiliser le moteur de recherche et sélectioner les articles ... en de artikels selecteren die aan uw criteria voldoen.
Alleen leden hebben toegang tot alle artikels. Klik op "lid worden" op de startpagina of neem contact met info@bbest.be

  Hoe kan ik een artikel publiceren?
Artikels kunnen via het redactiecomité gepubliceerd worden op de site.
Neem contact met info@bbest.be om de praktische aanpak af te spreken.

  Hoe kan ik reageren op een artikel?
Reageren doe je niet anoniem, dus moet je eerst inloggen als contact of als lid van Bbest. Daarna heb je toegang tot de blog en kan je reageren op artikels en cases.
TIP: Naast het toepassen van de nettiquette-regels, houden we ook van opbouwende kritiek.

Hoe kan ik de ervaringen in onze organisatie bekend maken?

Dat is precies de bedoeling van de Excel-kennisbank: Verspreiden van getuigenissen over de manier waarop principes van uitmuntend management geïntegreerd zijn in organisaties, en aanbrengen en promoten van nieuwe technieken of concepten die kaderen de missie van Bbest.

Casestudies omvatten normalerwijze :

  • achtergrond en context;
  • doelstellingen van het project;
  • belangrijke stappen en kritieke factoren;
  • de resultaten en hoe deze bereikt werden.

Algemeenheden worden tot een minimum beperkt. Er wordt zo vlug mogelijk gefocust op concrete realisaties en de manier waarop deze bereikt worden. Excel is geen medium om de eigen onderneming in een beter daglicht te stellen. Iedere vorm van "window-dressing" en/of verdoken publiciteit zal door de redactie geweerd worden.

Hoe kan ik best mijn tekst opbouwen?

Teksten die via websites gelezen worden zijn kort en krachtig. Daarom hebben de artikels bij voorkeur een maximale lengte van 1000 woorden. De titel van het artikel bestaat uit maximaal 8 woorden. Na de titel wordt in maximaal 300 lettertekens (2 lijnen) de kernboodschap van de tekst weergegeven die de lezer moet toelaten te beslissen om de tekst al dan niet te lezen. Er worden tussentitels voorzien om de 150 à 250 woorden.

Wie zijn de auteurs van de artikels?

De auteurs zijn collega's uit de praktijk. Kwaliteitsmanagers en andere leidinggevenden zowel uit kleine als grotere bedrijven of organisaties, zowel uit de profit als non-profit sector. Ook vernieuwende concepten of interessante toepassingen zijn welkom. De naam van de auteur wordt vermeld onder de titel van het artikel (voornaam, naam, functie, onderneming). Het e-mail adres wordt niet gepubliceerd.

Wie beslist of een artikel gepubliceerd wordt?

Alle aangeleverde teksten worden voorgelegd ter discussie aan het redactiecomité. De redactie houdt zich het definitieve beslissingsrecht voor.
Iedere auteur wordt op de hoogte gebracht van een eventuele beslissing van de redactie.

Hoe zit het met auteursrechten?

Alle aangeleverde teksten en illustraties worden verondersteld onbelast te zijn met reproductierechten of auteursrechten. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de auteur. Bbest vraagt een exclusiviteit voor publicatie in Excel van 3 maanden. Achteraf kan uw artikel in andere media gepubliceerd worden.

De auteurs ontvangen geen vergoeding voor de geleverde artikels.

Kan ik ook foto's en illustraties toevoegen?

Foto's en illustraties zijn zeer welkom. Uiteraard vragen we een strikte respectering van de auteursrechten. De digitaal aangeleverde schema's dienen ook van voldoend hoge kwaliteit te zijn. Dit verhoogt de impact van uw tekst zeer sterk.