Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

High potentials

Hoe CEO's worden klaargestoomd

De meeste schapen lopen gewoon met de kudde mee. Maverickx niet, hij neemt een ietwat speciaal standpunt in. Meestal extreem of eenzijdig. Het is niet de bedoeling om de lezer de les te spellen. Maverickx zegt niet wat je moet doen, of hoe je een situatie moet aanpakken. Maverickx gooit gewoon de discussie open.

 

Een geschikte bedrijfsleider komt niet toevallig aan de top van het bedrijf. De CEO van een multinational komt niet vanzelf bovendrijven. Een vaak toegepaste oplossing om minder van het toeval af te hangen is het organiseren van een traject voor “high-potentials”. Een jonge pas afgestudeerde kandidaat krijgt een jarenlang opleidingsprogramma voorgeschoteld zodat hij optimaal voorbereid is op de toekomstige uitdaging. Hij leert alle kanten van het bedrijf kennen, komt in contact met alle sleutelpersonen en doet ervaring op in verschillende projecten en business units.

Deze methode is wetenschappelijk onderbouwd. Diverse psychologen hebben onderzoek gedaan naar de aspecten die deze aanpak verantwoorden. We beschrijven hier 3 beroemde studies. De verklaringen komen recht uit Wikipedia, zijn dus moeilijk leesbaar, maar wel wetenschappelijk correct.

Het hawthorne-effect

Het hawthorne-effect refereert aan het effect van een interventie op een onderzochte werknemer, dat uitsluitend te wijten is aan het feit dat deze aan een onderzoek meedoet. Het effect is meestal positief: mensen gaan meer produceren of rapporteren minder klachten, los van de interventie zelf. Het effect is ook van toepassing op processen, bijvoorbeeld productieprocessen, waarbij het enkele feit dat er meer aandacht van het management voor een bepaald proces is er al voor zorgt dat het proces beter gaat lopen.

Het Pygmalion effect

Het Pygmalion effect (of Rosenthal effect) refereert aan het fenomeen waarbij de prestatie van iemand beïnvloed wordt door de verwachtingen die er in hem of haar gesteld worden. Hoe groter de verwachtingen die gesteld worden in kinderen, studenten of medewerkers, hoe beter ze presteren. Het is een vorm van een zichzelf vervullende voorspelling, waarbij mensen die het etiket met lage verwachtingen krijgen opgeplakt, ook lager zullen presteren. Wie het label krijgt van hoge verwachtingen, zal ook beter presteren.

Het Placebo-effect

Het Placebo-effect is het verwachtingseffect, een (soms onverwacht) positief effect dat te zien is bij het toedienen van een niet actieve stof op het zelfgenezende vermogen. Het placebo- effect wordt naar men aanneemt veroorzaakt door het vertrouwen, geloof, hoop, en verwachting die (onbewust) gesuggereerd worden door 1) de behandelaar en 2) het geconsulteerd worden voor een klacht en 3) de daaropvolgende behandeling. Het placebo-effect is een actief bestanddeel van elke therapeutische interactie, vaak zelfs het meest krachtige bestanddeel.

Deze effecten doen vermoeden dat het aangewezen is om elke medewerker als high-potential te behandelen. En vooral om niemand als low-potential te merken. Dit wordt ook wel de Maverickx aanpak genoemd en zal binnenkort ook op Wikipedia toegelicht worden, zodra we wetenschappelijk bewijsmateriaal hebben gekregen van u.