Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

Kijk mee door de ogen van een ervaringsdeskundige om uw aanbod af te stemmen op wat klanten echt willen

Hulp- en dienstverlening, beleidsmaatregelen, onderwijs… vertrekken altijd vanuit de beste bedoelingen om armoede en sociale uitsluiting in te dijken, maar helaas slaan ze vaak de bal mis. Het besef groeit dat structurele maatregelen hun effect missen als ze geen rekening houden met wat de doelgroep echt wil en voelt. Er ontstaat vaak een kloof tussen mensen die van jongs af aan in armoede leven en de samenleving. Een kansenpas bijvoorbeeld die toegang geeft tot culturele activiteiten bereikt zijn doel niet bij mensen die al hun energie nodig hebben om te overleven.

Mensen in armoede kunnen ons zelf het best vertellen hoe diensten en beleidsmaatregelen beter op hen afgestemd worden en waar ‘missing links’ ontstaan. Vanuit dit inzicht is het beroep 'opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting’ ontstaan en erkend. Ervaringsdeskundigen zijn geboren in armoede en kennen als geen ander de uitsluitingsmechanismen die spelen bij een leven in armoede.

In een vierjarige opleiding ontwikkelen zij de nodige competenties om hun ervaringen op een professionele manier in te zetten. Zij leren om in dialoog te gaan met hulpverleners, diensten, het beleid. Zij kunnen ook mensen in armoede begeleiden die beroep willen doen op bepaalde dienstverlening en zo als een soort ‘tolk’ fungeren.

Deze deskundigheid vanuit ervaring is uniek en aanvullend op andere deskundigheden. Door deze extra invalshoek binnen te brengen en samen te leggen met andere expertises, kan men het aanbod en hulpverlening naar mensen in armoede verbeteren. 

Ontdek hoe Selor, het selectiebureau van de overheid, ervaringsdeskundigen inzet.

Op www.delinkarmoede.be vind je nog meer interessante informatie over het inzetten van ervaringsdeskundigen.