Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

Perceptie van medewerkers: tevredenheid of engagement?

De beste werkwijze?

Net zoals bij klantenperceptiemetingen is er een continu debat over de “beste werkwijze” om de perceptie van medewerkers te meten. De twee meest gebruikte methodes zijn “tevredenheid” en “engagement”. Simplistisch gesteld kunnen medewerkers zeer tevreden zijn omdat ze goed betaald worden om weinig te doen. Hoewel, de tevredenheid is niet vertaald in toegenomen productiviteit of toegevoegde waarde voor de organisatie.

Een enquête naar het engagement is ontworpen om niet alleen de tevredenheid te meten, maar ook de mate waarin medewerkers zich betrokken voelen en bijdragen tot het voortdurend succes van de organisatie. Als medewerkers geëngageerd zijn, zullen zij wellicht meer toegevoegde waarde leveren. Engagement is geen eenrichtingsstraat. De organisatie moet de juiste omgeving creëren en de kansen bieden aan het individu om zijn bijdrage te maximaliseren. Het individu heeft dan de keuze om de opportuniteiten te grijpen of niet.

Enquête aanvullen met een focusgroep?

Uiteindelijk komt het er op neer hoe de data uit de enquête gebruikt worden om te bepalen wat de beste benadering is. De cultuur van de organisatie zal een grote invloed hebben. Sommige organisaties verkiezen een lange enquête met zeer gedetailleerde vragen. Andere houden het liever kort en algemeen. Zij gebruiken dan weer focusgroepen om verder te detailleren of kwalitatieve informatie om de discussiepunten verder uit te diepen. De resultaten worden dan meestal gebruikt als vertrekpunt voor een dialoog met het managment en hun directie medewerkers. Deze relatie lijkt de meest bepalende factor te zijn voor tevredenheid en engagement. Het is belangrijk om dit in de context op te nemen. Wanneer de manager de resultaten niet begrijpt of gelooft zal dit immers niet helpen in de dialoog.

Zoals vaak met benaderingen voor medewerkers kan je niet stellen dat wat in een organisatie werkt, ook zal werken in een andere. Maar begrijpen waarom iets ergens werkt kan helpen bij het bepalen of het in jouw organisatie werkt of welke aanpassingen er nodig zijn om de kans op succesvolle toepassing te verhogen.