Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

Strategie: succes- en faalfactoren

04/10/2019
Maak kennis met een praktijkvoorbeeld waarin scenarioplanning en EFQM gecombineerd worden