Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

Agile organisaties

Meet uw organisatieklimaat

Internationaal onderzoek toont aan dat organisaties met een dynamisch klimaat beter inspelen op chaos en constante verandering. Ze komen beter tegemoet aan de noden van de klant en lanceren niet alleen meer nieuwe maar ook betere producten en diensten. Dit in tegenstelling tot organisaties met een stagnerend klimaat die hier niet in slagen… Interessant genoeg dus om eens te onderzoeken hoe werken aan het organisatieklimaat uw organisatie wendbaar of ‘agile’ kan maken.

Lees meer over de negen dimensies om klimaat in beeld te brengen

Sociale innovatie verhoogt de wendbaarheid van uw organisatie

De sociaal innovatieve arbeidsorganisatie wordt door Flanders Synergy als nieuwe aanpak gepromoot om de mondiale concurrentie aan te gaan. Innovatieve arbeidsorganisatie beoogt een synergie tussen de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid. Een bedrijf wordt door dit soort innovatie slagvaardiger in termen van efficiëntie, flexibiliteit, kwaliteit, innovatie en duurzaamheid. Tegelijk worden zo meer actieve jobs gecreëerd, d.w.z. jobs met meer regel- en ontwikkelingsmogelijkheden voor de werknemers.

Lees meer over de innovatieve arbeidsorganisatie

Evalueren van het wendbaarheidsniveau van uw organisatie

U krijgt een preciezer beeld van de maturiteit van uw organisatie inzake wendbaarheid door elk van de 6 dimensies hieronder te evalueren . Met deze check zal u ook een beter zicht krijgen op de domeinen waaraan prioriteit kan gegeven worden bij uw verbeteringsinspanningen in uw organisatie.

Klik door naar de checklist

Bouw meer ronde punten

In organisaties waar ‘command & control’ nog steeds de managementstijl is, staat het vol met verkeerslichten en traditionele kruispunten. De mensen worden gestuurd met duidelijke signalen, ze moeten zelf niet te veel nadenken en ze moeten er maar op vertrouwen dat ze veilig zijn wanneer het signaal op groen staat. Ronde punten werken anders, het zijn zelfregulerende systemen.

Hoe "ronde punten" introduceren?

Uw organisatie fit en wendbaar met procesmanagement

De boutade luidt dat elke activiteit binnen een organisatie deel uit maakt van een proces. Sommige processen herhalen zich duizenden, misschien zelfs miljoenen keren, andere slechts enkele malen. Op het eerste zicht staat deze herhaling de noodzakelijke flexibiliteit van de wendbare organisatie in de weg. Bij nader inzien merken we echter dat de wendbare organisatie net uitblinkt in het beheren en opvolgen van een drietal procesgroepen, met name de processen om te anticiperen op de toekomst, de interne structuur aan te passen en strategie vlot te implementeren. Deze processen vormen als het ware de ruggengraat van iedere wendbare organisatie. Degelijk procesbeheer van deze processen houdt uw organisatie fit om gevaren te ontwijken en opportuniteiten op te rapen.

Hoe BMP gebruiken om uw organisatie meer agile te maken?

Business modellen

Iedere bedrijfsleider moet in deze wereld van verandering zijn business model continu in vraag stellen en het voorgestelde model is daar het ideale middel voor.

Hoe uw business model evalueren?