Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard (BSC) van Kaplan en Norton

 

Het BSC model is uitgegroeid tot een veelzijdig management instrument :

  • Een strategie-implementatietool dat uw visie en strategische oriëntaties vertaalt naar meetbare doelstellingen en concrete acties;
  • Een prestatiemeetsysteem dat een samenhangend en gebalanceerd beeld weergeeft van de toegevoegde waarde van uw organisatie onder vorm van een beperkte set van kritieke succesfactoren , bepalend voor de excellente functionering , met focus op uw sleutelactiviteiten en kerndoelstellingen; 
  • Een communicatietool dat bijdraagt tot een grotere betrokkenheid van al uw medewerkers om de organisatorische doelstellingen en de visie te realiseren ; en een gemeenschappelijke agenda aanreikt die alle neuzen in dezelfde richting brengt : een gezamenlijke strategische focus , een gedragen organisatiecultuur.

 

Het sturingsmodel bestaat uit 3 structurele elementen :

  • de strategiekaart met uw kritieke succesfactoren (doelstellingen) verdeeld over 4 perspectieven en aan elkaar verbonden door oorzaakgevolg relaties ,
  • een scorecard raamwerk dat aan deze doelstellingen prestatie-indicatoren en streefwaarden associeert om de realisatie van uw doelstellingen systematisch op te volgen , te evalueren en te rapporteren
  • een actieplan om uw doelstellingen bij te sturen en verbeteracties te identificeren die het succes van uw organisatie bepalen.