Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

Competentie- en talentmanagement

Nil volentibus arduum, via talent naar goesting

Deze gevleugelde uitspraak kan vrij vertaald worden als: ‘Niks is te moeilijk voor zij die willen’.

Van werken binnen je talent krijg je ‘goesting’ en daar ligt de link met de Latijnse spreuk. Ze wisten in het oude Rome al: mensen met goesting kunnen bergen verzetten.

Werken met goesting betekent echter niet dat je op het werk alleen nog je goesting moet doen en dat alles wel in orde zal komen. Dat is zeker niet waar talent management om draait. Wanneer je in een organisatie werkt, dan kiest je niet alleen voor een job, maar ook voor een context, die nergens ideaal zal zijn. Er zullen altijd aspecten zijn die je minder liggen, taken die je echt niet graag doet, die buiten je talent liggen. Dan is het al te makkelijk om te zeggen: ‘Ik heb daar geen talent voor, dus doe ik dat niet.’ Iedereen heeft immers ook verantwoordelijkheid te nemen voor die zaken waar hij of zij geen talent voor heeft. Je kan kijken of die taken wel toegevoegde waarde hebben, of je ze anders kan organiseren, of je met collega’s kan afstemmen dat die zaken toch gebeuren. Of je neemt ze erbij omdat er voldoende andere zaken zijn die je wel energie geven. Maar je neemt er in alle geval wel zelf de verantwoordelijkheid voor op.

Kiezen voor talent is een uitdaging, zowel voor organisaties als ook voor individuen. Ondersteuning en aanmoediging zijn dus cruciaal. Spreek uw mensen aan op hun talenten (vaak beseffen ze het niet eens) en moedig hen aan om ervoor te kiezen en het in te zetten op het werk.

Lees verder 

Competentiemanagement: een instrument om bedrijfsstrategie te realiseren

Niet zozeer de grootte van een onderneming dan wel de bedrijfscultuur is sleutel tot succes voor het identificeren en inzetten van talenten: oog hebben voor diversiteit, waardering van vaardigheden die positief bijdragen tot resultaat, mensen aanspreken op dingen waar ze goed in zijn, investeren in talenten zijn allemaal randvoorwaarden die maken dat mensen excelleren in datgene waarin ze goed zijn. Kleine bedrijven kunnen dit zeer direct en spontaan doen, grotere bedrijven zullen dit op een meer gestructureerde manier aanpakken en benoemen als competentie- en talentmanagement.

Lees verder

CAO 104 verplicht tot leeftijdsbewust HR-beleid

De nieuwe CAO 104 stimuleert organisaties om extra aandacht te schenken aan 45-plussers om hen zo lang mogelijk aan de slag te houden en/of om ze in dienst te nemen. De CAO is verplicht voor bedrijven boven de 20 werknemers (VTE). Deze organisaties moeten een werkgelegenheidsplan kunnen voorleggen voor 45+-werknemers.

Lees verder

Boetseer je eigen job

We moeten met zijn allen steeds langer werken. Het lijkt een economische realiteit waaraan we niet langer kunnen ontsnappen. Zin geven aan dat werk en ervoor zorgen dat we ons werk met de nodige dosis “goesting” doen wordt dus een belangrijke uitdaging. Met job crafting maak je van je opdracht een job die zo goed mogelijk bij je past.

Job crafting is niet nieuw. Reeds een tiental jaar wordt er – vooral dan in de VS – onderzoek naar gedaan. Maar pas nu steekt deze trend ook in ons land de kop op. Logisch, want in deze moeilijke economische tijden kiezen we eerder voor werkzekerheid en zijn we minder geneigd te gaan job-hoppen. Het opwaarderen en sexyer maken van de huidige job is dan ook een welgekomen oplossing.

Leidinggevenden willen uiteraard ook hun medewerkers (zowel jong als oud) aan de slag houden in uitdagende en motiverende jobs. Er wordt van hen meer en meer in een hoge mate opname van betrokkenheid en verantwoordelijkheid gevraagd.

Bij de werknemers wordt de schreeuw naar zinvol werk dan ook steeds luider. De ideale context om medewerkers de mogelijkheid te bieden om zelf actief te sleutelen aan hun baan binnen een afgesproken kader is 'job crafting'. Het laat medewerkers toe zelf hun eigen talenten te gaan managen.

Lees verder

Type Dynamics Indicator (TDI): zelfkennis leidt tot betere samenwerking

Ons gedrag, onze manier van denken en voelen, zijn enkele factoren voor de affiniteit die we hebben voor iemand anders. Dat geldt zeker in de professionele omgeving, waarin we samen werken en samen doelen moeten nastreven. Er zijn in ons gedrag - de uiterlijke en meest zichtbare kant van onze persoonlijkheid - verschillende actoren actief, die in verschillende lagen, gaande van het bewuste, onderbewuste naar het onbewuste, aanwezig zijn. Het achterliggend systeem - om in computertermen te blijven: 'onze programmering' - is behoorlijk goed te achterhalen. Daar zijn momenteel voldoende psychometrische instrumenten voor, die in handen van een ervaren begeleider, inzicht kunnen verschaffen in de achterliggende schema's en motivatoren van ons handelen en gedrag.

Weten welke processen er zich in ons afspelen, weten waarom wij iets doen of niet doen, weten waarom wij op een bepaalde manier reageren, kan ons veel helpen in onze contacten met anderen. Maar het kan ook helpen om een beter evenwicht te vinden in onszelf. Een en ander wordt nog interessanter als we het gedrag en het functioneren van de ander kunnen doorzien. Het zou de contacten en de samenwerking met anderen verdiepen, aangenamer maken, dus verbeteren. Het zou veel communicatieproblemen en misverstanden voorkomen en het werkklimaat serener maken. Welnu, om onszelf en de ander te 'decoderen' bestaat een bijzonder instrument, dat we hieronder toelichten: TDI.

Lees verder