Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

Corporate Governance

Governance voor duurzame groei

Professioneel bestuur

Laat ons eerst dat Engels vakjargon "Governance" vervangen door een goede Nederlandstalige term: Deugdelijk bestuur of professioneel bestuur.

Volgens Wikipedia staat "Governance" immers voor de wijze van besturen, de gedragscode, het toezicht op organisaties. Het wordt in verband geracht met beslissingen die macht verlenen of prestaties verifiëren. In het geval van een onderneming of een non-profitorganisatie wordt "governance" gerelateerd aan consistent management, samenhangend beleid, processen en beslissingsrechten voor een bepaalde bevoegdheid.

In mensentaal komt dat dicht bij "Professioneel bestuur", niet? Uiteindelijk gaat het gewoon over "Wie heeft welke beslissingsbevoegdheid" en "Hoe wordt daarover rekenschap gegeven".

Waarom is professioneel bestuur nodig?

Organisaties opereren vandaag in een zodanig complexe omgeving dat de top onmogelijk alles zelf kan overzien en alle informatie duidelijk geanalyseerd voor zich op tafel liggen heeft. Bevoegdheden moeten in bepaalde mate kunnen gedelegeerd worden en beslissingen worden best besproken in een breder perspectief. Dat kan met mensen van binnen de onderneming, maar ook met andere stakeholders of met externe experts.

Verschillende niveaus of vormen

Professioneel bestuur kan op meerdere manieren georganiseerd worden. De leiding kan een strategisch comité oprichten dat naast het directiecomité dieper kan ingaan op de externe omgeving, de uitdagingen, keuzes van innovaties, de lange termijnperspectieven... Dit comité kan ook de vorm aannemen van een adviesraad.

In die adviesraad kan ook plaats gemaakt worden voor externe experts. Het is belangrijk dat dit mensen zijn die hun mening durven en kunnen zeggen, die vervelende vragen durven stellen. De conclusies en adviezen worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur die de beslissingen neemt.

De organisatie kan nog verder gaan en haar Raad van Bestuur open stellen voor externe experts. Daar kunnen dan mensen aangetrokken worden met competenties die de top van de organisatie mist.

Code voor Corporate Governance

De code Lippens richt zich tot beursgenoteerde bedrijven. En er is de code Buysse die zich richt tot de andere organisaties. Met de heisa rond Fortis en de recente situaties bij Bekaert doen de namen van die codes nogal wat voorhoofden fronsen.

Maar de naam van de code doet niets af van de waarde van de inhoud. En hoe pak je Corporate Governance nu aan in de praktijk? Bbest publiceert hier de ervaring van haar leden. En als aangehechte pdf vind je natuurlijk zowel de code Lippens als de code Buysse.

(zie helemaal onderaan deze pagina)


Quota voor vrouwen in de raden van bestuur

Sabine de Bethune is CD&V senatrice sinds 1995 en sinds oktober 2011 is ze voorzitster van de senaat.

Zij geldt als de genderspecialiste binnen de CD&V. Zij heeft niet alleen voor de Belgische regering, maak ook voor de Europese Commissie in expertgroepen gezeteld.

Zij diende in de Senaat het wetsvoorstel in dat de quota invoerde voor het aantal vrouwen in de raden van bestuur, haar collega’s Leen Dierick en Sonja Becq namen het voorstel over in de Kamer. Op 30 juni 2011 werd de wet in de Senaat met een meerderheid van socialisten, christendemocraten en groenen finaal goedgekeurd.

Annemie Simkens had hierover een interview met haar en verwerkte dit naar dit artikel.


ISO22301: norm voor business continuity management

Elke bedrijfsleiding heeft vele zakelijke, morele en sociale verantwoordelijkheden waarvan ze zich in meer of mindere mate bewust is. Denk maar aan de al dan niet formele overeenkomsten die men moet nakomen ten opzichte van klanten, werknemers, aandeelhouders, de overheid,… Klanten willen vanuit het oogpunt van supply chain risk management zekerheden over het feit of hun leverancier hen ten allen tijden kan beleveren en leggen boeteclausules vast in hun contracten. Verzekeringsagenten willen weten hoe hun klant zal reageren moest er zich een incident in de onderneming voordoen en passen hun premies hierop aan. In de war for talent willen (toekomstige) werknemers zekerheden over hun loopbaan binnen een onderneming en stellen eisen aan hun werkgever. Overheden leggen steeds striktere wetgeving op voor ‘risicovolle’ bedrijven. Kortom, diverse stakeholders maken zich, net als uzelf, zorgen over de continuïteit van uw organisatie.

Lees meer over ISO 22301 Business continuity management


Universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke instellingen : ontvankelijk of weerbarstig t.a.v. de beginselen van goed bestuur?

De bijdrage van universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke instellingen voor de ontwikkeling van persoon en samenleving wordt als cruciaal, en zelfs als determinerend geacht. Om die reden ook hecht de gemeenschap het grootste belang aan hoger onderwijs en aan onderzoek via consistente financiering en subsidiëring, meervoudige wetenschappelijke contracten, de officiële erkenning van diploma’s voor beroepscarrières.

Gemeten aan de steeds meer aanzwengelende kwantiteit van de regelgeving, moet het hoger onderwijs wel gans bovenaan de agenda van de overheden prijken. Of dit de kwaliteit schraagt is echter de vraag.

Maar spijts die onbeheersbare stroom aan wetgeving valt het des te meer op dat de naleving van de beginselen van goed bestuur niet worden afgedwongen in hoofde van deze instellingen die nochtans een voortrekkersfunctie behoren te vervullen.

Lees meer over goed bestuur in universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke instellingen.


Corporate Governance in video

How to create corporate governance that can better guarantee a company's success

Jordi Canals, professor and dean of IESE Business School, says it is not enough to simply reinforce the legal, financial and regulatory measures that govern a company's administrators. Rather, a company must revisit all of its policies, systems, institutions, criteria and processes for decision making, and adopt a much more integrated approach, which will allow the company not just to survive as an organization but to develop over the long term.

Klik hier voor de video (5 minuten)

 

What is governance?

Brief explanation of governance, outlining the job of a board of directors.

A complete lecture on Corporate Governance, full size ...

Video (52 minutes)