Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

De "Benelux Excellence Award" beloont Recupel, Smals en SYNTRA Vlaanderen

Op 8 oktober 2012 heeft Bbest tijdens een prestigieuze ceremonie de "Benelux Excellence Award" uitgereikt. Deze trofee wordt uitgereikt aan organisaties die zich onderscheiden voor hun uitstekend gebruik van managementconcepten en het bereiken van uitstekende resultaten. In deze tweede editie werden drie organisaties bekroond: Recupel, SYNTRA Vlaanderen en Smals.

In een voortdurend veranderende omgeving zijn organisaties verplicht hun capaciteit voor strategische innovatie te ontwikkelen, de effectiviteit van hun managementprocessen te verhogen tot tevredenheid van alle stakeholders (aandeelhouders, werknemers, klanten, partners, omgeving, etc.) ..

Door deze prijs te winnen sturen deze 3 organisaties een krachtig signaal naar hun belanghebbenden (stakeholders). Een signaal dat duidelijk de kwaliteitsoriëntatie van de 3 gelauwerde organisaties toont.

De club van de beste organisaties uit de Benelux

1. Large organisation – Public or not-for-profit: Smals

Smals ondersteunt en begeleidt e-governmentprogramma's voor de sectoren van de sociale zekerheid en van de gezondheidszorg. De geboden ICT-dienstverlening gaat van het ontwikkelen van software, het installeren van de nodige hardware tot het ter beschikking stellen van gespecialiseerde medewerkers.

Het team van assessoren beklemtoonde dat Smals sterk scoort bij het creëren van waarde voor de klanten en met hen een echt partnerschap aangaat. Smals gaat continu in nauw overleg met haar klanten/leden en levert meerwaarde door ondersteuning en meedenken vanaf detectie van een behoefte tot en met de nazorg rond de opgeleverde producten en diensten.

2. Small scope – Public or Not-for-Profit : SYNTRA Vlaanderen

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse overheid dat een kwaliteitsvolle, innovatieve en arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van jongeren en volwassenen verzekert en bevordert in functie van meer en sterker ondernemen in Vlaanderen.

Het team van assessoren beklemtoonde dat SYNTRA Vlaanderen sterk investeert in de medewerkers die het belangrijkste kapitaal van de organisatie uitmaken en op die manier het ‘entrepreneurship’ ook binnen de eigen organisatie stimuleert. SYNTRA Vlaanderen heeft haar visie en missie en de kerndoelstellingen bepaald voor de periode 2011-2015. Om die kerndoelstellingen te realiseren ontwikkelt SYNTRA Vlaanderen geregeld nieuwe producten maar onderhoudt zij ook de bestaande.

3. Small scope – Private : Recupel

Recupel streeft naar een betere leefwereld door optimale recuperatie van materialen uit afgedankte elektro-apparaten. Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektro-apparaten op een duurzame en kostenefficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden.

Het team van assessoren beklemtoonde dat Recupel zich als organisatie voortdurend in vraag durft stellen en verder durft gaan dan haar wettelijke verplichtingen. Een uitgebreide strategische herpositioneringsoefening moet de organisatie klaarstomen voor de volgende 10 jaar. Ondanks de unieke positie van Recupel in België laat de organisatie niet na om zich te benchmarken met andere gelijkaardige systemen in Europa en dit onder andere ook als stichtend lid en actieve deelnemer aan het WEEE-forum. Continu verbeteren maakt integraal deel uit van de managementaanpak. Recupel bekleedt dan ook niet zomaar een plaats in de top van Europa qua inzameling van elektro-afval.

Leren van de besten!

Als platform voor uitwisseling van goede praktijken heeft Bbest de missie om te herkennen “wat goed werkt” en dit te verspreiden in haar netwerk. Vanzelfsprekend zal Bbest in de loop van het jaar een aantal evenementen organiseren (bedrijfsbezoeken, best practice sessies, vakliteratuur, ontmoetingen en netwerking, …) om organisaties uit de Benelux de methodes en gehanteerde aanpak van deze 3 bekroonde organisaties te leren kennen.