Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

Duurzaam ondernemen

Excellent organisations embed within their culture an ethical mindset, clear Values and the highest standards of organisational behaviour, all of which enable them to strive for economic, social and ecological sustainability.

Anders gezegd, duurzaam ondernemen is zorgen dat:

  1. je morgen niet failliet of overbodig bent (economisch duurzaam)
  2. je medewerkers mee groeien, zodat ze ook de toekomstige uitdagingen aan kunnen. (sociaal duurzaam)
  3. je de omgeving, het milieu niet uitput. (ecologisch duurzaam)

Economisch duurzaam

It's the economy, stupid!

Bepaalde supermarkten verkopen alleen dranken in wegwerpverpakking. De kostprijs (vooral arbeidstijd) voor de handling van lege flessen is te groot. Als je aan de wegwerpmaatschappij iets wil doen, dan moet je beginnen met een cursus kostaccounting. Die cursus leert je dat de cijfers nadelig zijn voor de meest ecologische oplossing, en dus moet de overheid corrigeren via belastingen of subsidies, zodat de toegepaste prijs en de echte kostprijs (inclusief milieukost) dichter bij elkaar liggen..

Lees meer >>

Lean vermindert verspilling (van materiaal, van tijd...)

Lean is een filosofie die een continue verbetering nastreeft in alle aandachtsgebieden van onze organisaties:
Alle nutteloze handelingen , alle verkwistingen in onze activiteiten worden uitgeschakeld met de focus op eenvoud en toegevoegde waarde voor de klant .
Het team is de motor van een “lean aanpak” ; daarom de nadruk op de ontwikkeling van multifunctionele competenties in teamverband om autonoom problemen en processen aan te pakken..

Lees meer >>

Sociaal duurzaam

1 op 5 Belgen is burn-out nabij

Het onmiskenbare tekort aan kwaliteitsvol personeel legt een enorme druk op de schouders van de werknemers. Ze moeten steeds harder werken, waardoor de kans op burn-out groter wordt. Dit is een gevaarlijke tendens voor werknemers en bedrijven omdat een goed evenwicht tussen werk en vrije tijd een noodzakelijke voorwaarde is om een succesvol bedrijf te kunnen zijn met gemotiveerde collega's.
Stress en zeker de burn-out is het resultaat van een gebrek aan “nuttigheidsgevoel”. De werkdruk en de moeilijkheid om de doelstellingen te bereiken zijn weliswaar belangrijke elementen, maar secundair. Twee medewerkers uit twee organisaties met de zelfde werklast en dezelfde objectieven kunnen zich “onder druk, maar dragelijk” en “onder druk en totaal ondragelijk” voelen. Op de vraag “wordt uw nut voor de organisatie erkend” zal de eerste “ja” antwoorden en de tweede “neen”. Medewerkers die zich nuttig voelen, kunnen veel beter de werkdruk en de stress aan.  

Lees meer >>

Het sociale jaarverslag van de VDAB als interactief instrument 

Als we de drie M's van maatschappelijk verantwoord ondernemen bekijken zien we dat binnen VDAB een traditie bestond van een aanpak wat milieu betreft. Men had milieuplannen, acties rond energiebewust werken, een beleid rond afval, audits zowel interne als externe, rond milieukwesties en regelmatig kwamen lokale milieucellen samen. De “M” van mens en maatschappij waren echter minder ontwikkeld, ook omdat MVO als concept binnen VDAB niet bekend was.
Nochtans . ..

Lees meer >>

Ecologisch duurzaam

Recupel heeft een oplossing voor uw oude diepvrieser of computer

AEEA zijn gevaarlijke afvalstoffen en worden daarom onderworpen aan een specifieke reglementering. Deze afvalstoffen dienen op een transparante, duurzame en efficiënte manier, én in overeenstemming met de afvalstoffenwetgeving, te worden opgehaald en verwerkt. AEEA is immers gevaarlijk afval en geen schroot..

Lees meer >>

MVO is maatwerk

Elke activiteit van een organisatie, of het nu gaat om het maken van producten of het leveren van diensten, heeft een effect op haar omgeving. Dit effect kan zowel positief als negatief zijn. Een organisatie die maatschappelijk verantwoord onderneemt, zal bij het uitoefenen van haar activiteiten rekening moeten houden met haar omgeving en de normen die haar omgeving bepaalt, zoals wensen van omwonenden, verwachtingen van medewerkers, wensen van de klanten, het voldoen aan wet- en regelgeving, culturele factoren…

Lees meer >>

Verbinding als sleutel tot duurzaam ondernemen

Achter vele ‘concepten’ zie je momenteel de suffixen 1.0 en 2.0 verschijnen, bvb Web 1.0 en Web 2.0, Economie 1.0 en Economie 2.0. In Nederland is er nu zelfs al een beweging genaamd Society 3.0. Zo is er ook Maatschappelijk Verantwoord (of Duurzaam) ondernemen 1.0 en MVO 2.0.
MVO 2.0 (of CSR 2.0) kunnen we zien als een samensmelting van co-creatie, het bewandelen van het chaordische pad met het genereren van Shared Value voor ogen, en dit alles overgoten met een grote saus van Goesting! Dit vergt natuurlijk enige uitleg...

Lees meer >>

Innoveren of renoveren voor een duurzame toekomst...

Technologies for a sustainable future

Imec’s goal is to create the solutions and building blocks for a better life in a sustainable environment through innovations in microelectronics.
Semiconductors have indeed made the impossible possible. They have penetrated our daily life at an unprecedented speed. More and more, they are influencing every aspect of our life, of our world, making it a prosperous, sustainable world.

Lees meer >>

Onderwijs is deel van de transitie naar duurzaam ondernemen

Een hogeschool heeft als taak nieuwe concepten, nieuwe modellen voor het economische leven  kenbaar te maken aan haar studenten en hen te bewegen om mee  te bouwen aan die duurzame toekomst.  De verduurzamende markt stelt nieuwe eisen aan ondernemingen, hun medewerkers, en de afgestudeerden. Onderwijs is meebouwen aan een noodzakelijke transitie naar duurzame economieën, culturen en steden...

Lees meer >>