Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

EFQM Model 2020

Het EFQM Model is een wereldwijd erkend managementinstrument dat organisaties helpt om succesvol te zijn door te meten waar ze zich situeren op het pad naar transformatie. Het model biedt inzicht in uitdagingen en mogelijke oplossingen, het stimuleert evolutie en daagt uit om de resultaten van de organisatie significant te verbeteren.

 

Wat is de meerwaarde om het Model te gebruiken?

Sinds haar ontstaan bood het EFQM Model een blauwdruk voor een cultuur van succes en innovatie.

Het nieuwe EFQM Model stimuleert organisaties om open te staan voor verandering, te sturen op resultaten en in te spelen op toekomstige evoluties. Hier een overzicht van wat het Model te bieden heeft:

Het helpt om de koers uit te zetten:

Een duidelijk koers is essentieel voor elke organisatie. Zonder doelgerichtheid is er geen bestaansreden. Het nieuwe EFQM Model legt veel nadruk op sturing, visie en flexibele strategieën om duurzame meerwaarde te creëren.

Het helpt om de juiste cultuur te creëren

Het nieuwe EFQM Model wil een innovatieve cultuur stimuleren met kernwaarden en gedeelde doelstellingen in het hart van de organisatie. En dit alles in het verlengde van de visie.

Het daagt uit tot sterk leiderschap

Effectief leiderschap houdt een organisatie op koers met het oog op de visie. Dit is waarom het nieuwe EFQM Model uitdaagt tot leiderschap op elk niveau van de organisatie: sterke besluitvorming, samenwerking en teamspirit in elk team en elk project.

Het helpt om je organisatie te transformeren

Transformatie vergt tijd en het EFQM Model voorziet een onderbouwd en uitgetest instrument om een verandertraject effectief, vlot en zo pijnloos mogelijk te laten verlopen.

Het daagt uit tot een flexibele aanpak

Een effectieve organisatie speelt flexibel in op bedreigingen. Het nieuwe EFQM Model biedt een kader om de organisatie te analyseren en toont een veilige weg naar groei en transformatie.

Het reikt unieke uitdagingen voor de organisatie aan

Voor EFQM is elke organisatie verschillend en er is geen standaard aanpak voor transformatie. Daarom is het nieuwe EFQM Model aanpasbaar voor de unieke context van elke organisatie en voldoende flexibel om reële meerwaarde te creëren.

Het helpt om in te spelen op de toekomst

Het nieuwe EFQM Model is ontwikkeld op basis van jaren ervaring om marktevoluties, organisatieanalyses, toekomstscenario’s en ‘predictive intelligence’ in te zetten voor daadwerkelijke transformatie.

Wie gebruikt het Model

Het Model is een van de meest gebruikte managementinstrumenten in de wereld. Het wordt gebruikt in grote bedrijven, KMO’s, zowel in de privé- als in de openbare sector, zowel in petrochemie als in productie en alles daartussenin.

Hoe is het Model veranderd?

Vanuit ‘design tinking’, is het nieuwe Model geëvolueerd van een assessment tool naar een levend instrument en methodologie die helpt bij veranderingen, transformatie en disruptie waar organisaties elke dag mee te maken krijgen.

Met de up-to -date inhoud, rijke gegevens, een nieuwe taal en een frisse kijk op megatrends en ingrijpende wereldwijde evoluties, voorziet het EFQM Model een hedendaagse reflectie op wat op dit moment te doen staat.

Om het nieuwe EFQM uit te werken, deden we een bevraging bij 2000 verander-experten, faciliteerden we 20 interne workshops, hadden we face to face gesprekken met managers van 60 verschillende organisaties. We richtten een kernteam op van experten vanuit de bedrijfs- en academische wereld. Op deze basis kwam in co- creatie het nieuwe model tot stand.

In deze unieke samenwerking werkten we eerst een prototype uit om het geleidelijk aan te verfijnen. We brachten expertise en ervaring samen om een flexibel instrument uit te werken dat organisaties helpt om hun koers te bepalen en hun werking bij te sturen op lange en op korte termijn.

EFQM Levels of Excellence

Als Nationale Partner Organisatie (NPO) van de European Foundation for Quality Management (EFQM) wil Bbest haar leden een duidelijk beeld geven van de ‘EFQM Levels of Excellence’. De “Levels of Excellence” geven u immers een structuur waarbinnen u het streven naar uitmuntendheid systematisch kan aanpakken.

Om de performantie van de Europese organisaties te verbeteren lanceerde EFQM 25jaar geleden het ‘EFQM Model voor Uitmuntendheid’. Dit model geldt als referentiekader voor uitmuntendheid in alle domeinen van ondernemen. Het model is toepasbaar op alle ondernemingsvormen: for profit, not for profit en de overheid.

Door self-assessment kunnen organisaties onderzoeken hoe ver ze gevorderd zijn op hun weg naar uitmuntendheid door zichzelf te scoren volgens dit model (self-assessment). De score loopt van 0 tot 1000 punten. Belangrijker is echter dat door het uitvoeren van een self-assessment prioritaire doelstellingen kunnen bepaald worden.EFQM lanceerde eveneens enkele jaren geleden een erkenningschema dat de bedoeling heeft excellente organisaties de kans te geven om zich te toetsen aan het EFQM Model voor Uitmuntendheid en hiervoor daadwerkelijk externe erkenning te krijgen: De ‘EFQM Levels of Excellence’.

Er worden 5 niveau’s onderscheiden :