Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

Het EFQM Excellence Model

 

Het EFQM 'Excellence model is het meest gebruikte organisationele referentiekader in Europa. Het wordt gebruikt door meer dan 30.000 organisaties verspreid over de hele wereld.

Wanneer u het gebruikt als evaluatie-instrument, geeft het EFQM Excellence model u een beeld van uw organisatie met haar sterke punten en de te verbeteren punten. Het model toont ook hoe de organisatie zich verhoudt ten opzichte van andere organisaties.
Wanneer u het gebruikt als managementmodel, dan helpt het model u de gewenste doelstellingen te definiëren op het vlak van organisatiecompetenties en organisatieperformantie.

Samengevat kunnen we stellen dat het EFQM Excellence model gebaseerd is op de vraag: "Wat is bepalend voor het succes van organisaties die zich orienteren naar uitmuntende prestaties?" Het EFQM Excellence model schrijft u dus geen normen voor maar geeft u een duidelijk beeld over de relaties tussen de acties en de resultaten van de organisatie.

Het EFQM Excellence Model zoals voorgesteld in bovenstaand diagram is een niet-normatief raamwerk gebaseerd op negen criteria.

Vijf van deze criteria zijn ‘Factoren’ en vier ervan zijn ‘Resultaten’. De factoren omvatten wat een organisatie doet en hoe ze dat doet. De resultaten omvatten wat een organisatie bereikt. Resultaten worden veroorzaakt door factoren en factoren worden verbeterd naar aanleiding van terugkoppelingen van de resultaten.

 

 

De verbeteringen aangebracht aan de versie 2013

 

Begin 2013 heeft EFQM een nieuwe versie van haar managementmodel gelanceerd. In het gereviseerd model werden volgende punten speciaal onder de loep genomen: creativiteit en innovatie, duurzame ontwikkeling, goed bestuur, organisationele wendbaarheid, risicobeheer, de promotie van producten en diensten en het beheer van leveranciers. Duurzame ontwikkeling is vandaag wereldwijd systematisch op de agenda van de raden van bestuur.

EFQM ondersteunt organisaties door te definiëren wat "duurzaam ontwikkelen" betekent, door benaderingen aan te reiken om dit concept in de praktijk te brengen. Dit gebeurt zodanig dat er een coherentie gevonden wordt tussen de schijnbaar tegenstrijdige verantwoordelijkheden van aandeelhouders, medewerkers en de ruimere maatschappij.

De 3 elementen uit de EFQM-benadering

 

De benadering van EFQM bestaat uit 3 totaal geïntegreerde elementen:

  1. De fundamentele concepten van Excellence (zie document hieronder te downloaden)
  2. Het EFQM Excellence Model (zie document hieronder te downloaden)
  3. De RADAR methode (zie document hieronder te downloaden)