Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

Het Nieuwe Werken

Heeft u HNW?

HNW is geen besmettelijke ziekte, het is ook geen nieuw medicijn. Al lijkt het soms wel beide. Het Nieuwe Werken (HNW) is een managementaanpak waarbij

  • de verantwoordelijkheid voor het werk nadrukkelijk bij de medewerkers en de teams wordt gelegd en
  • zij de vrijheid krijgen om zich te organiseren om de afgesproken resultaten te bereiken.

Medewerkers en teams formuleren heldere doelstellingen en leidinggevenden sturen op de realisatie. Deze ideeën sluiten aan bij de wijdverbreide praktijken uit de jaren 1980 als participatief management, kwaliteitskringen, MBO (Management by Objectives) en nog later de zelfsturende teams.

Vandaag krijgt die aanpak een heel andere dimensie dankzij de ICT- ondersteuning. Door telewerken mogelijk te maken kunnen de medewerkers en teams zich anders organiseren. En er wordt gesteund op een aangepaste kantoorinfrastructuur. Het kantoorgebouw wordt een plaats voor informeel overleg, formele vergaderingen of geconcentreerd werk waar ook aandacht is voor goede communicatie tussen mensen die elkaar niet dagelijks zien. Er is ook bijzondere aandacht voor een effectief kennismanagement.

Waar je in de klassieke kantoorbenadering kan gaan naar een bezettingsgraad van 80%, zou in de HNW-benadering een bezettingsgraad van 140% gemakkelijk bereikbaar zijn. Hallo? Dat is bijna een halvering van uw kosten voor kantoorinfrastructuur?

Aangepaste ICT en gebouwinfrastructuur zijn noodzakelijk. Dat kan complex zijn en behoorlijk wat moeite vragen, maar per saldo is dat het makkelijkste deel van het verandertraject. ICT en kantoorinfrastructuur zijn te kopen en te beheersen. Het resultaatgericht leidinggeven en het gepast gedrag van medewerkers bekomen is veel moeilijker. En bovendien is dat niet te koop. Dat kan alleen zelf intern ontwikkeld worden.

 


De ‘catch-22’ van Het Nieuwe Werken binnen 20ste eeuwse organisaties

Tjerk Potma heeft voor zijn MBA studie onderzoek gedaan naar de effecten van Het Nieuwe Werken op de managementstijl, het performancemanagement en de organisatie. Hij heeft hiervoor interviews & enquêtes afgenomen bij Deloitte, HP, IBM, Interpolis, KPN, Logica, Philips, Rabobank, RDW en TNO. Dit artikel behandelt in hoofdlijnen de uitkomsten van zijn onderzoek.

De invoering van HNW leidt tot een ‘catch-22’ achtige situatie als we kijken naar enerzijds het veranderen van de organisatie om nieuw leiderschap te creëren en anderzijds het hebben van leiderschap om tot een nieuwe organisatie-inrichting te komen. Hierdoor blijft de managementstijl en -invulling gekoppeld aan 20e eeuwse organisatiebeginselen en verandert de organisatie onvoldoende naar de 21e eeuwse mogelijkheden dat HNW biedt.

Lees meer over de effecten van Het Nieuwe Werken op de managementstijl, het performancemanagement en de organisatie.


Word weer de regisseur van je eigen leven

Er komen veel managers kijken naar de FOD Sociale Zekerheid, zowel uit de privé als uit de publieke sector. Ze willen niet zo gemakkelijk meestappen in die nieuwe ideeën, omdat ze dan zelf zoveel statussymbolen moeten opgeven. Hun grote kantoor, hun klassewagen... Maar ook de nieuwe invulling van wat het betekent om chef te zijn, ligt voor sommigen nog het moeilijkst. Chefs worden geëvalueerd op het ontwikkelen van talenten bij hun mensen. Waar medewerkers hun talenten niet ontwikkelen, krijgen de chefs geen positieve evaluatie. Dat zijn dingen waar managers, ook het middenmanagement, heel bang voor zijn. Authentiek werken, is voor veel managers nog een probleem, ook in de privé-sector. Het heeft daarom geen zin dit soort veranderingen door te drukken, als je je management niet mee hebt.

Lees meer over Het Nieuwe Werken bij de FOD Sociale Zekerheid


Het Nieuwe Werken in video

De basis toegelicht

Kort en concreet (en ook wat belerend)

 

Het Nieuwe Werken en leidinggeven...

Matthieu Weggeman over meestribbelen, dienend leiderschap, leidinggeven aan professionals en het fungeren van hitteschil voor de ruis van boven.

 


Het Nieuwe Werken als werkvorm voor de generatie Y

Zekerheden worden dus door de komst van deze generatie op de arbeidsmarkt in vraag gesteld: traditionele ‘beloningscomponenten’ spreken niet meer aan, hiërarchische modellen worden niet meer klakkeloos gerespecteerd en men verwacht zingeving én ruimte voor ontwikkeling, inspirerend en coachend leiderschap van de manager in plaats van sturing en controle, authenticiteit in plaats van holle marketingpraatjes!

Voor een bedrijf is het in de context van de komst van generatie Y op de werkvloer belangrijk een werkvorm aan te nemen die de eigen missie niet voorbij schiet – anders ben je niet authentiek - én de medewerkers – van alle generaties - weet te stimuleren.

Lees meer over Het Nieuwe Werken als werkvorm voor de generatie Y


Vlaamse overheid: Pionier in ‘Anders Werken’

Vlaamse OverheidIn 2000 startte de Vlaamse overheid met het project ‘Anders Werken’ en voerde het structureel telewerken in. Een van de doelstellingen is om zowel de kwaliteit van werkvoorwaarden voor de medewerker als de kwaliteit van het geleverde werk te bevorderen. De Vlaamse Overheid bestaat uit 75 geresponsabiliseerde organisaties met 40.000 werknemers in het totaal.

 

Lees meer over Het Nieuwe Werken bij de Vlaamse Overheid

 


Welke obstakels moet u overwinnen bij het invoeren van "Het Nieuwe Werken"?

We hebben 50 jaar kunnen praten over “Management by Objectives”, over “participatief management”, over “zelfsturende teams”. Het Nieuwe Werken is niet nieuw, maar het dwingend karakter wel. De oude managementkennis, samengevat in “Het Nieuwe Werken” kunnen we niet meer negeren. Het is geen kwestie of we “het nieuwe werken” zullen introduceren, maar wel hoe we HNW nu introduceren. Op dat pad zal u wellicht een aantal obstakels of kwesties tegen komen: de juridische kwesties, de gebouwinfrastructuur, de ICT-ondersteuning, de leiderschapsstijl en de bedrijfscultuur.

Lees meer over de obstakels die u moet overwinnen bij het invoeren van "Het Nieuwe Werken"


next