Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

Het superieure niveau

Een springplank naar Excellence

De Benelux Excellence Award (BEA) is een erkende Excellence prijs op Europese schaal. Hij getuigt van het feit dat de organisatie een zeker performantieniveau heeft bereikt en betekent een echte springplank voor organisaties op weg naar Excellence. De BEA vormt ook de ideale overgang voor organisaties die een locale prijs hebben gehaald (Prix Wallon pour la Qualité, Prix Luxembourgeois) en hun aanpak op internationale schaal willen vergelijken (Excellence prijs van EFQM)

De BEA is evenwel meer dan een prijs voor Excellence… het is ook de unieke gelegenheid om een “expertadvies” te bekomen om de prioriteiten voor verdere verbeteringen vast te leggen.

Wie kan meedingen ?

Alle organisaties in België, Nederland en Luxemburg, onafhankelijk van hun omvang en activiteitensector (publiek, privé of non-profit)

De “Benelux Excellence Award” is gericht op organisaties en operationele units die een matuur managementsysteem hanteren en die reeds enige ervaring met kwaliteitsbenaderingen hebben (ISO, EFQM, Prix Wallon pour la Qualité, Prix Luxembourgeois…)

Welke zijn de voordelen voor de organisatie?

 • De BEA biedt een methode van aanpak aan de kandidaat-organisaties om hun sterke punten en hun domeinen voor verbetering te identificeren,
 • Voordeel halen uit de gestructureerde scoring om de grote lijnen voor verbetering vast te leggen en uit de inhoudelijke argumentatie van een extern expert (feedbackrapport),
 • Een prestigieuze internationale erkenning bekomen gebaseerd op het EFQM-model, het in Europa meest gebruikte model,
 • De laureaten genieten van een totaalpakket aan communicatiemiddelen op Europees en nationaal vlak uitgewerkt door EFQM en Bbest, haar vertegenwoordiger in België,
 • De BEA biedt de kandidaten de opportuniteit om zich te benchmarken met andere organisaties die hetzelfde managementmodel gebruiken.

Deelnamekosten

De kosten voor deelname aan de “Benelux Excellence Award” omvatten:

 • het didactisch EFQM-materiaal (template voor het presentatiedossier, EFQM brochures, vragenlijst voor zelfevaluatie…)
 • een lanceersessie van het project om de betrokkenheid van de staf te bekomen
 • e-mail coaching door Bbest bij elke stap in het project
 • een evaluatie door 2 à 3 externe managementexperts gevormd in de EFQM-aanpak
 • een feedbackrapport dat de kernboodschap geeft over gerealiseerde verbeteracties en de in de toekomst te realiseren verbeteringen
 • aan de winnaars wordt het Europees en nationaal communicatiemateriaal ter beschikking gesteld door EFQM en haar Belgische vertegenwoordiger Bbest

Bbest-leden : 8.000 euro (excl. BTW)
Niet-leden : 10.500 euro (excl. BTW)

Het EFQM evaluatierapport (Feedback Report)

 • Door de meerderheid van organisaties gezien als het belangrijkste voordeel van een EFQM-project
 • Document van 15 pagina’s dat de kernboodschap geeft over gerealiseerde verbeteracties en de in de toekomst te realiseren verbeteringen
 • Feedback voorbereid door 2 à 3 externe assessoren geselecteerd uit een groep managers en managementexperts
 • Geeft uiteindelijk een waardering in cijfers die de kandidaten toelaat zich te vergelijken met andere organisaties

EFQM Excellence prijs

De BEA is gebaseerd op het EFQM-model. Voor hen die niet vertrouwd zijn met EFQM… het gaat over een eenvoudig en niet-normatief hulpmiddel dat helpt bij het evalueren van de performantie en de maturiteit van uw organisatie (alsook het identificeren van verbeterpistes). Dit is het meest gebruikte managementmodel in Europa. Meer dan 30.000 organisaties gebruiken het EFQM-model om een zelfevaluatie te maken en hun strategie om te zetten in acties.

De BEA is perfect geïntegreerd in de niveaus van Excellence van EFQM en biedt een echte toegangspoort tot de Europese kwaliteitsprijs.

Hoe deelnemen aan de “Benelux Excellence Award”

Organisaties kunnen zich kandidaat stellen voor BEA tussen oktober 2010 en oktober 2011. Om deel te nemen volstaat het om:

 • Uw kandidatuur in te dienen, contacteer daartoe Bbest
 • Een gedetailleerd introductiedossier samen te stellen (2 benaderingen mogelijk)
 • Een team van 2 à 3 externe EFQM-assessoren te ontvangen om de ontplooiing van uw aanpak en de doeltreffendheid van uw benaderingswijze van Excellence te evalueren. Organisaties die een R4E hebben doorlopen nemen automatisch deel aan de BEA.
 • Een hogere score te behalen dan de drempel die vastgelegd is voor het certificaat “Recognised for Excellence” (300 punten)

De organisatie die de hoogste score haalt in haar categorie en het best de Excellence-concepten van EFQM toepast ontvangt de “Benelux Excellence Award”.Er zijn 4 categoriën voorzien:

 1. Grote ondernemingen  - profit sector
 2. Grote organsiaties - not for profit of overheid
 3. Kleine en middelgrote bedrijven - profit sector
 4. Kleine en middelgrote organisaties - not for profit of overheid

Samengevat…

De BEA is de meest prestigieuze Excellence prijs in de Benelux. Hij is gebaseerd op EFQM en bestemd voor de organisaties of operationele eenheden die reeds een matuur managementsysteem gebruiken. De “Benelux Excellence Award” is bedoeld om hun actueel performantieniveau in te schatten en om verbeterprioriteiten te bepalen. Voor meer informatie contacteert u Bbest, de officiële vertegenwoordiger van EFQM.