Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

Het ultieme niveau

The European Excellence Award (EEA)

De European Quality award is een wedstrijd op het allerhoogste niveau waarin organisaties bewijzen dat ze minimaal 3 jaar voortdurend verbeteren in alle domeinen van het EFQM Model. Het dossier dat enkel kan ingediend worden via EFQM is een gedetailleerde beschrijving van 75 bladzijden in het Engels. Het dossier is gelijklopend met het R4E dossier doch met meer detail en wordt volgens een strikt tijdschema één maal per jaar georganiseerd. Een team van Europese assessoren zal het dossier beoordelen en de organisatie bezoeken en een feedback rapport afleveren. Een aantal organisaties worden genomineerd als prijswinnaar, prijs die verleend wordt in 4 categoriën: grote ondernemingen, delen van grote ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen en public sector. In elk van deze categoriën wordt 1 award winnaar aangekondigd tijdens de jaarlijkse EFQM Conferentie. Degenen die buiten de prijzen vallen en een hogere score hebben dan 400 punten krijgen het R4E certificaat.

Voor meer informatie: EEA-brochure_2011.pdf