Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

ISO normen

De ISO-normen zijn een toegevoegde waarde voor alle types van economische activiteit.

Dankzij deze normen wordt de ontwikkeling, de productie en de levering van goederen en diensten meer effectief, meer zeker en proper. De handel tussen de verschillende naties wordt gemakkelijker en duurzamer.

De ISO-normen beschermen eveneens de consumenten en gebruikers van producten en diensten in het algemeen en vereenvoudigen hun leven.

 

Vergelijk ISO en EFQM

Hoe versterken ISO 9001:2015 en het EFQM Excellence Model elkaar, welk doel streven ze na, op welke grote principes zijn ze gebaseerd, waar verschillen ze, waar gelijken ze op elkaar... en hoe vullen ze elkaar aan?

Download de white paper

Op grote schaal gebruikte normen:

De familie ISO 9000 behandelt "Kwaliteitsmanagement"

Deze term omvat wat een organisatie doet om tegemoet te komen aan

  • de kwaliteitseisen van de klant, en
  • aan de wettelijke vereisten die van toepassing zijn, rekening houdend met
  • de verhoging van de tevredenheid van de klanten en
  • de continue verbetering van de performantie van de organisatie wat betreft het realiseren van haar doelstellingen.

De familie ISO 14000 behandelt "Milieumanagement"

Deze term dekt wat de organisatie doet om:

  • de schadelijke effecten op de omgeving die voortvloeien uit haar activiteiten te beperken, en 
  • permanent haar milieuperformantie te verhogen

ISO 26000 - Maatschappelijke verantwoordelijkheid

ISO 26000 heeft tot doel de organisaties te helpen bij duurzame ontwikkeling. Zij stimuleert organisaties verder te gaan dan wat wettelijk verplicht is, waarbij volledig erkend wordt dat het respect voor de wetgeving een fundamentele verplichting is voor elke organisatie en deel uitmaakt van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is de bedoeling om een gemeenschappelijke visie op het gebied van sociale verantwoordelijkheid te bevorderen. Ze vervangt de andere instrumenten en initiatieven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen niet, maar vult ze aan.

Bron: www.iso.org