Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

Kwaliteit als oplossing voor crisissen

Als ik moet kiezen tussen“de goede oude tijd” en “de crisis van vandaag”, geef me dan maar de crisis van vandaag.

Dat zei mijn grootvader begin jaren 70, in volle oliecrisis. En dat kunnen we ook zeggen over de crisis van vandaag. Akkoord, we hebben een serieuze uppercut gehad. Wie recent werkloos is geworden of failliet is gegaan, weet er alles van. En er zullen nog klappen volgen. Maar is dat een reden om verslagen in de touwen te blijven hangen?

De oliecrisis was niet de laatste. We hebben ook al de dioxinecrisis gehad, de kredietcrisis, de komkommercrisis met de ehec-bacterie… En met de actuele berichtgeving zou je bijna depressief worden. Wat kunnen we daar tegenover stellen, hoe kunnen we een crisis aanpakken?

Uitmuntende bedrijfsvoering, gebruik makend van het Business Excellence Model van EFQM geeft een kapstok. Laat u inspireren door de concrete cases waarin “kwaliteitszorg” gebruikt werd om diverse crisissen aan te pakken.

Langetermijnvisie als baken in tijden van crisis

Mocht die al ooit bestaan hebben dan heeft de social profit sector al lang afscheid genomen van de “gesubsidieerde vrijheid”. Sedert zowat 25 jaar opereert de social profit in een sterk veranderende omgeving wat de sector dwingt zelf te veranderen. Zo zijn er de vele golven van fusies en schaalvergrotingen, een sterk doorgedreven aandacht voor kwaliteit van producten en diensten, een toenemend kostenbewustzijn, stijgende concurrentiedruk en groei. En meer algemeen de ontwikkeling naar een informatie- en kennismaatschappij.

Deze ingrijpende, dikwijls turbulente ontwikkelingen zetten organisaties onder druk. Zo ook Socius. Socius is het Vlaams steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.

De ervaring van Socius in turbulente tijden...

Argenta: "Ontblader elke dag"

Lean deed al in de jaren 90 zijn intrede bij Argenta. Dit onder impuls van stichter Karel Van Rompuy die sterk de focus legde op kostenreductie en outsourcing. Lean and mean was de bedrijfsstrategie. Doelstellingen waren onder meer het uitbannen van bureaucratie, het vereenvoudigen van de processen, het verwijderen van al het overbodige om alleen de essentie over te houden. Van toen ook dateert de bedrijfsslogan ‘ontblader elke dag’, die heropgevist werd voor het Lean Six Sigma programma dat eind 2009 werd gelanceerd.

Hoe Argenta een aantal historisch gegroeide processen zonder toegevoegde waarde aanpakte.

Een crisis tot een uitdaging maken dankzij het EFQM-model

Er was eens... in het begin van de jaren negentig, een bedrijf dat een nieuwe toekomst koos. Het ging voor een strategische koerswijziging op de weg van de recyclage en verliet het vroegere pad van het smelten van metaalertsen. Er werd een technologische vernieuwing ingezet zodat de nieuwe installaties op gebied van milieu en veiligheid tot de beste ter wereld zouden behoren. Maar...dat liep niet van een leien dakje. Karel Vinck, in die tijd CEO van dit bedrijf en tevens voorzitter van EFQM, hield voor dat “EFQM het strategische voertuig was”, niet alleen om uit de crisis te geraken, maar ook om Totale Kwaliteit te bereiken. Die visie op de onderneming met lange-termijndoelen, het betrekken van stakeholders en aandacht voor “change management” waren doorslaggevend voor het latere succes van dat bedrijf.

Sinds 2000 wordt het model “dagelijks” gebruikt door het management bij “Umicore Precious Metals Refining” : de belangrijkste projecten worden volgens EFQM ingedeeld zodat er naast de technische projecten, ook voldoende projecten in verband met leiderschap en strategie gestart worden zodat een evenwichtige portefeuille bestaat.

Hoe Umicore het EFQM-model gebruikte om zich strategisch te heroriënteren.

Lean in het ziekenhuis

Lean in het ziekenhuisIn het Jan Yperman Ziekenhuis van Ieper bouwen de kwaliteitsverantwoordelijken voort op de projecten rond patiëntenveiligheid om nu ook de efficiëntie en de kwaliteit van andere processen te verbeteren.

“De tijden zijn voorbij dat we meer mensen en middelen kunnen vragen om de problemen op te lossen. In de sector begint het besef te groeien dat er niet meer personeel zal komen om de knelpunten op te vangen. Er zijn misschien nog wel vacatures, maar ze raken moeilijker ingevuld bij gebrek aan geschikte kandidaten. Daarnaast zien we dat de overheid eerder zal besparen in de gezondheidszorg, dan dat er budgetten worden vrijgemaakt. De verantwoordelijken in de ziekenhuizen beseffen zeer goed dat ze voortaan méér moeten doen met dezelfde middelen en vooral dat ze het zelf zullen moeten doen. Voor ons is dat in ieder geval de reden om te kijken in hoeverre de Lean-filosofie ons kan helpen onze efficiëntie te verbeteren,” zegt Jan Blontrock, directeur verpleging van het Jan Yperman Ziekenhuis.

Meer lezen over de patiëntenveiligheid, cultuurverandering en de cruciale rol van de hoofdverpleegkundigen in het Jan Yperman Ziekenhuis...