Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

Kwaliteit, wat en waarom?

Fitness for use, van Ford T tot I-phone

Eén van de grondleggers van de kwaliteitszorg was de Amerikaan Joseph Juran. Zijn definitie van kwaliteit is tot op vandaag de kortste én meest juiste definitie van wat kwaliteit is: ‘fitness for use’, of ‘geschiktheid voor het doel’, vrij vertaald. Van zodra een product of dienst voldoet aan de eisen die eraan gesteld worden, is het kwaliteitsvol. En dat is vandaag ook nog geldig. Alleen is onze interpretatie van ‘fitness’ sterk geëvolueerd, net zoals de ‘use’ ook anders is dan honderd jaar geleden. En dus moest kwaliteitsmanagement ook mee evolueren.

Hoe "kwaliteit" evolueerde tot "Sustainable Excellence", door Pascal Anckaert, directeur Amelior


Koninklijke steun voor duurzaam rapporteren

Prince CharlesWe leven in het tijdperk van crises. Of het nou gaat om de bankensector, onroerend goed of de begroting van individuele EU-landen: ze zijn allen kwetsbaar en dus de klinkt de roep om verandering. Een van de meest gehoorde instrumenten: meer en beter toezicht. Dat is niet zonder reden…

Jacqueline van Rijswijk, Improve4all, over de uitdagingen die leiders hebben om hun organisatie duurzamer te maken.


ISO als verplicht nummertje

Omdat het Koninklijk Werk IBIS maritieme opleidingen geeft moest de instelling een gecertificeerd kwaliteitssyteem opbouwen. 

Het Koninklijk Werk IBIS (‘de Ibisschool’) uit Bredene verstrekt maritiem technisch secundair onderwijs tot en met de tweede graad. Leerlingen die willen afstuderen in die richting moeten de derde graad dus in een andere school doorlopen. Geen probleem, tot van de FOD Mobiliteit de richtlijn kwam dat alle maritieme opleidingsinstellingen in België over een ‘gecertificeerd kwaliteitssyteem’ moesten beschikken. Anders zouden de vaarbevoegdheidsbewijzen (diploma’s) niet worden erkend.

Lees waarom het Koninklijk Werk IBIS dat maritieme opleidingen geeft een gecertificeerd kwaliteitssyteem moest opbouwen.


 

Een kwaliteitssysteem als werkinstrument

Om de werking van processen vlot te laten verlopen zijn ondersteunende documenten nodig zoals procesbeschrijvingen, procedures, formulieren enz. We spreken hier over een kwaliteitssysteem, maar dit zou evengoed een draaiboek, kwaliteitshandboek of leidraad kunnen zijn. Jammer genoeg blijven dergelijke systemen al te vaak onaangeroerd in de kast of op de server staan. Door enkele principes consequent toe te passen wordt zo’n kwaliteitssysteem een werkinstrument dat medewerkers ondersteunt en dat het prestatieniveau van de organisatie daadwerkelijk verhoogt.

Annemie Simkens beschrijft hoe dit kan.


Trinitro stelt u een cocktail voor samengesteld uit 1/3 naïviteit, 1/3 brutale ironie en 1/3 humor, het geheel nochtans geserveerd in een glas van realiteit.

Een bedrijf kan maar op 2 manieren ten onder gaan:

  • ofwel houdt ze zich niet met haar rendabiliteit bezig,
  • ofwel houdt ze zich enkel daarmee bezig.

Nemen we het eerste geval:het bedrijf dat geen rekening houdt met rendabiliteit. Lang moeten we daarover niet praten, want die onderneming zal een kort leven beschoren zijn.

Veel interessanter is het om in te gaan op de onderneming die enkel naar financiële indicatoren kijkt.

Lees het volledige artikel van Trinitro


Zijn kwaliteitsmanagers schizofreen?

Met een resem kwaliteitsconcepten in de hand beweren kwaliteitsmanagers dat de organisatie zich steeds moet aanpassen. Waarom? De verwachtingen van de klanten veranderen. De technologische mogelijkheden gaan steeds verder. De concurrentie en de markt beweegt. De medewerkers en bedrijfscultuurstellen nieuwe uitdagingen… En om op de extra uitdagingen een antwoord te vinden moeten we onze processen steeds verbeteren. De leiding moet de strategie aanpassen, de systemen en structuren vernieuwen, de dynamiek van de organisatie gebruiken om “lean” en “agile” te zijn.

En zodra er een verbetering is gerealiseerd in de vorm van een verbeterd proces zijn de kwaliteitsmanagers de eersten om alles te betonneren. Het proces moet vastgelegd worden met procedures die aan alle betrokkenen moeten gecommuniceerd zodat de variatie in de output onder controle blijft. Dan moet alles plots stabiel zijn. De kwaliteit borgen heten ze dat.

En zodra alles duidelijk is voor iedereen en alles goed draait, dan vraagt de kwaliteit een assessment of een audit. Of de benchmark toont dat de prestaties op de KPI’s een optimalisatieproject noodzakelijk maken.

Hoe brengt u steeds weer verbeteringen aan, terwijl u toch aanstuurt op een gegarandeerde kwaliteit?