Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

Leiden met Visie, Inspiratie en Integriteit

Linker- of rechterhersenhelft?

We verwachten van leiders dat ze visie hebben en deze weten te communiceren. En dan nog zodanig enthousiast dat het iedereen in de organisatie meezuigt. De neuzen in dezelfde richting krijgen is niet genoeg. Stilstaan en in dezelfde richting kijken brengt de organisatie niet tot de gewenste resultaten. Hoe krijgt een leider zijn mensen op weg, in beweging naar steeds beter, of zelfs Excellent?

Dat vraagt natuurlijk een goed ontwikkelde rechterhersenhelft. Aanvoelen, inspireren, iedereen in vuur en vlam krijgen, emotionele intelligentie, creativiteit…

Goede leiders moeten natuurlijk ook de juiste beslissingen nemen. Goed kunnen rekenen, financiële ratio’s doorgronden, risico’s afwegen … Dat vereist een goed ontwikkelde linkerhersenhelft. Analyseren, argumenteren, concluderen …

En alsof dat nog niet genoeg gevraagd is, rekenen we ook nog op het “hart en ziel” van de man of vrouw (superman of -vrouw?) in kwestie. Ondanks alle druk van rationele of emotionele kant beslissingen nemen die maatschappelijk en ethisch verantwoord zijn.

Uiteindelijk komt “leiderschap” neer op het maken van keuzes en de mensen rond je mobiliseren om die keuzes uit te werken. In dat proces moet een leider inderdaad beschikken over intellectuele capaciteiten (om de logische keuze te maken), over relationele vaardigheden (om de mensen rondom hem te mobiliseren) en over morele inzichten (om verantwoorde keuzes te maken en te weten wat wel of wat niet kan). Elke leider heeft natuurlijk wel zijn echte sterke kant (en omdat leiders ook maar mensen zijn, ook hun gebreken). Elke leider heeft ook zijn voorkeurstijl. Dat zeggen toch de modellen, goeroes en leiderschapstrainingen. Moet elke leider uitdrukkelijk als een ESTJ uit de MBTI- test komen? Of nog beter als een ENTJ? We kunnen best even naar de praktijk kijken om te zien of de beter-dan-gemiddelde leider dominant de linker- of rechterhersenhelft gebruikt. Of misschien hart en ziel combineert met gezond verstand?

Misschien leest u de artikels hieronder met de figuur van uw CEO in het achterhoofd. ik nodig u uit om elk artikel twee maal te lezen, een tweede keer met uzelf als leider van uw team als hoofdrolspeler. want dat is wat u bent: de protagonist!

Tony Vanderbruggen

 

Leiderschapslessen uit de sport

Leven en filosofie van John Wooden

Niemand in de geschiedenis van de Amerikaanse sport haalde ooit meer resultaten met minder middelen dan John Wooden. Waar hij ook kwam slaagde hij erin om met in essentie hetzelfde spelersmateriaal de resultaten snel en blijvend beter te maken. Als je je verdiept in de man en in zijn boeken, dan leer je dat dit niet vanzelf is gekomen, maar dat hij een gestructureerde aanpak had. Na verloop van jaren evolueerde deze aanpak tot een leiderschapsmodel dat John Wooden de ‘Pyramid of Success’ noemde. Het geheel van de piramide realiseren is voor elke leider een geweldige uitdaging. Maar wie erin slaagt zijn organisatie zover te krijgen, zal ongetwijfeld spectaculaire resultaten boeken.

Door Pascal Anckaert, Amelior.

Lees meer over het leven en filosofie van John Wooden

 

High potentials

Een geschikte bedrijfsleider komt niet toevallig aan de top van het bedrijf. De CEO van een multinational komt niet vanzelf bovendrijven. Een vaak toegepaste oplossing om minder van het toeval af te hangen is het organiseren van een traject voor “high-potentials”. Een jonge pas afgestudeerde kandidaat krijgt een jarenlang opleidingsprogramma voorgeschoteld zodat hij optimaal voorbereid is op de toekomstige uitdaging. Hij leert alle kanten van het bedrijf kennen, komt in contact met alle sleutelpersonen en doet ervaring op in verschillende projecten en business units.

Deze methode is wetenschappelijk onderbouwd. Diverse psychologen hebben onderzoek gedaan naar de aspecten die deze aanpak verantwoorden. We beschrijven hier 3 beroemde studies. De verklaringen komen recht uit Wikipedia, zijn dus moeilijk leesbaar, maar wel wetenschappelijk correct.

Lees verder over het klaarstomen van leiders

Geïntegreerd beheer bij de RVA: Integratie, inspiratie, consultatie

De RVA is een organisatie met meer dan 5000 medewerkers verspreid over België en met uiteenlopende opdrachten. Om een efficiënt beheer en de opvolging van de resultaten te garanderen werd over de jaren heen een geïntegreerd beheersmodel ontwikkeld. Er wordt in de strategie voortdurend aandacht besteed aan twee aspecten: het dagelijks beheer van de kernactiviteiten via o.a. boordtabellen en het veranderingsbeheer via nationale en lokale projecten. Binnen dit beheersmodel nemen de betrokkenheid van het personeel, de rapportering over de resultaten en feedback aan de medewerkers een belangrijke plaats in. Daarom heeft de RVA geprobeerd om aangepaste beheersinstrumenten en gestructureerde inspraakmogelijkheden te creëren. Strategiebepaling op basis van een strategische kalender, rekening houdend met uiteenlopende inputs, en een doelgerichte communicatie over de genomen beslissingen laten toe om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. In dit artikel worden concrete voorbeelden gegeven die leiders toelaten om medewerkers te betrekken bij en verantwoordelijk te maken voor het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

Door Alexandra Van Neyen, Stafmedewerker Organisatieontwikkeling, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Lees verder over geïntegreerd beheer bij de RVA

Interview met overheidsmanager 2009 Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB

Over de kenmerken van een leider, hoe iedereen meekrijgen in een cultuuromslag, de uitdagingen voor de leiders in onze huidige samenleving, digital natives, contact houden met de medewerkers, de aanpak van een drukke agenda, het omgaan met macht...

Lees het volledige interview met Fons Leroy