Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

Partnerschappen

Een marathonloper hoeft geen goede sprinter te zijn

Managers willen steeds weer verbeteren wat niet goed gaat. We hebben die reflex allemaal al op de schoolbanken geleerd. Als er iets is, wat je niet goed kan, dan moet je daar extra aandacht aan besteden, extra op oefenen. En vele managers hanteren die systematiek ook in bedrijven en organisaties.

Op zich is daar niets mis mee, tenzij verbeteren niet de beste oplossing is. Het EFQM-model geeft ons een alternatieve benadering.

Partnerschappen ontwikkelen

Het komt er op neer in te zien waar je als organisatie sterk in bent en wat je organisatie bijkomend nodig heeft om een superieur resultaat neer te zetten of een nieuw product te ontwikkelen. De kloof die je eventueel moet overbruggen, in de vorm van ontbrekende competenties of capaciteit, hoef je niet als een verbeterdomein voor je eigen organisatie te zien. Je kan ook zoeken welke andere organisatie op dat punt sterk staat. Kan een klant of een leverancier die competentie leveren? Of kan je samenwerken met een universiteit? Of kan een collega hulp bieden? Misschien vind je sectoroverschrijdend wel extra mogelijkheden?

Te veel vragen? Dan kunnen onderstaande voorbeelden je op nieuwe ideeën brengen.

Telslang

De cel verkeersparameters en de provinciale wegenafdelingen hebben nauwkeurige informatie nodig om de verkeersstromen te kunnen inschatten. Is het beter om de verkeerslichten op een bepaalde plaats te vervangen door een rotonde? Of hoeveel seconden moet het licht op groen blijven tussen 7.30 en 9.00 's morgens om een optimale verkeerstroom te bekomen? Om cijfers te verzamelen gebruiken ze een telslang. Een goedkoop middel, maar onvoldoende nauwkeurig... tot ze extra theoretische kennis vonden bij de industriële hogeschool KAHO St. Lieven. En ze vonden privé-partners als Digiconcept, Rustin, Saint-Gobain, Flevorubber en Hercorub die hielpen om aangepaste toestellen en slangen te bouwen. Met een combinatie van de verschillende competenties (en voldoende aandacht voor de contracten en patenten) realiseerden ze een zeer nauwkeurig meetsysteem aan geringe kostprijs.

SMS-ticket voor een busrit

Een verkooppunt aan elke bushalte is geen realistisch idee. Een verkoopautomaat aan elke bushalte ook niet. Maar doordat bijna iedereen vandaag over een GSM beschikt, kon De Lijn in samenwerking met de telecomoperatoren een oplossing vinden om hun ticketverkoop via SMS te laten lopen.

Sterke punten en punten ter verbetering?

De klassieke indeling "sterke punten en punten ter verbetering" kunnen we dus vervangen. We zoeken voortaan "sterke punten" van onze eigen organisatie en "sterke punten" van een partner. Een goed partnerschap geeft vaak aanleiding tot een doorbraakverbetering. Geen geleidelijke kleine stapjes voorwaarts, maar een totaal nieuwe service of een grote sprong voorwaarts.

Tony Vanderbruggen

DSP Valley: een netwerkorganisatie die actief partnerschappen stimuleert.

Wat zijn de succesfactoren?

DSP Valley is een netwerk voor kennisinstituten en industriële bedrijven i.v.m. embedded hardware en software design. Voorbeelden van technologiedomeinen waarop men zich richt zijn: communicatie- & navigatie-technologie (GSM, GPS, bluetooth...), audio & geluidsverwerking (MP3, stemcontrole, hoorapparaten en -implantaten...), beeldverwerking (medische beeldverwerking, 3D beeldsynthese...).

Leden zijn grote multinationale bedrijven, KMO’s, universiteiten, onderzoeksinstellingen, start-ups en spin-offs. DSP Valley werd opgericht in 1996, o.a. door K.U.Leuven, imec en Philips Leuven als godfathers.

Partnerschappen faciliteren is één van de strategische assen waar DSP Valley zich op richt. De vele partnerschappen tussen hun leden die daadwerkelijk tot innovaties leiden, zijn een bewijs van een succesvolle benadering. We geven hier een kort overzicht van de succesfactoren van de aanpak van DSP Valley.

Lees meer over de succesfactoren van DSP Valley

ICT-partners door Cloud en SaaS

Een bedrijf waar de schoonmaak van de burelen wordt uitbesteed aan een gespecialiseerde firma is geen uitzondering. Of wanneer een organisatie haar wagenpark laat beheren door een externe partner vinden we dat ook heel gewoon. Dat zien we gewoon als outsourcen van randactiviteiten. Een echt partnerschap gaat veel verder. Maar wanneer we zowel de IT-hardware als de software "uitbesteden" dan is twee keer nadenken toch aangeraden.

ICT-diensten worden meer en meer aangeboden in de vorm van SaaS (Software as a Service) en/of "in de Cloud". Wat houdt dat precies in?

Lees meer over Cloud en Saas als ICT-partnerschap

Partnerschappen volgens het EFQM Excellence Model

Door Annemie Simkens

‘Ontwikkelen van partnerschappen’ is één van de acht basisconcepten van het EFQM Excellence Model. Dit concept geeft aan dat Excellente organisaties bewust partnerschappen aangaan en dat de relaties met die partners actief opgevolgd worden en gericht zijn op duurzaamheid en vertrouwen.

Met partnerschap bedoelt men een ‘werkrelatie’ met een externe organisatie. Via deze samenwerking wordt de eigen positie versterkt en wordt meerwaarde gecreëerd voor beide partners.

Er kan een partnerschap aangegaan worden met om het even welke stakeholder van de organisatie: met klanten, leveranciers, een belangengroep of met de overheid… Deze partnerschappen kunnen zowel strategisch als operationeel zijn.

Lees meer over Partnerschappen volgens het EFQM Excellence Model