Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

Self-Assessment of zelfevaluatie

Licht uw organisatie door en actualiseer uw strategie

De meeste managementconcepten specialiseren zich op één aspect. Met Activity Based Costing krijgt u bijvoorbeeld een beter zicht op de overheadkosten, met een marktonderzoek leert u uw klanten beter kennen... Het EFQM-model daarentegen geeft u een totaalzicht op de performantie van uw organisatie. Met het EFQM-model kan u ook de deelinformatie die de andere concepten leveren integreren. Er zijn diverse hulpmiddelen voorhanden om met het EFQM-model uw strategie te actualiseren.

Breng structuur in uw doorlichtingsproces

U kan gratis gebruik maken van een vragenlijst (in pdf of in xls-formaat). Met dit instrument screent u de 9 EFQM-domeinen aan de hand van 10 vragen per domein. De analyse van de antwoorden geeft aan op welke punten uw organisatie sterk staat en waar er verbetering mogelijk is.
Bovendien is het proces en vooral de discussies in uw managementteam een belangrijk pluspunt bij deze benadering. Bbest kan u helpen bij de organisatie van een workshop waarin u een self-assessment maakt.

Gebruik de doorlichting als interne drijfveer

De performantie van uw organisatie verhogen is als een koers zonder aankomstlijn. Wanneer u een motiverende doelstelling kan formuleren, is dat heel inspirerend voor managment en medewerkers. De "Levels of Excellence" zijn een handig middel om uw organisatie te mobiliseren.

Verbreed uw kennis

Kies de cursus die aansluit bij uw benadering.

Kan een introductie over het Excellencemodel u op weg helpen?

Of heeft u meer aan een opleiding als EFQM-assessor?

Examenkoorts

Door Tony Vanderbruggen

Mijn dochter van 14 is op van de zenuwen. Morgen krijgt ze haar rapport. Nochtans hoeft ze zich nergens zorgen over te maken. Ze is steeds bij de betere helft van de klas. Akkoord, wiskunde ligt haar niet echt, maar het is haalbaar, mits de klassieke moeite. En toch is ze weer één grote brok stress. Ze is al twee keer uit bed gekomen omdat ze niet kan slapen.

De eerste keer heb ik geargumenteerd dat examens en rapporten gewoon dienen om te zien wat je goed gedaan hebt, en waar je de volgende keer moet aan werken. Hoe kan je verder bouwen op je sterke punten als je niet weet welke die zijn. Of hoe kan je werken aan je zwakke plekken als je die niet kent ? Examens en rapporten zijn er om je te verbeteren, niet om je te pesten. Als het niet bestond, dan zouden ze dat moeten uitvinden.

Die argumentatie werkte niet echt. Een kwartier later stond ze terug beneden. Ze lag in haar bed de hele tijd te piekeren over haar examen wiskunde. Dat vond ze altijd moeilijk, maar nu was het toch helemaal een ramp. Dus argumenteerde ik dat we het rapport wel zullen afwachten en zien of er inderdaad een structureel probleem is met die wiskunde. En als dat zo is, dan kunnen we dat beter weten, zodat we er rekening mee houden. Examens en rapporten kunnen aanduiden welke studierichtingen je beter niet inslaat. En we kunnen ook nog altijd gaan praten met haar leerkrachten. Zo weten we precies wat er eventueel aan de hand is, wat we best doen, hoe we het aanpakken, welke alternatieven we hebben.

Ook die argumentatie volstond niet. Toen ik ging slapen, lag ze nog steeds te woelen in haar bed. Ze vond het vervelend dat iedereen zou weten hoe slecht ze wel gepresteerd had. Niemand gaat graag af voor de ogen van zijn vrienden of vriendinnen. Daar had ik niet zo snel een antwoord op. Ik kwam niet veel verder dan “als je je best hebt gedaan, kan je jezelf niets verwijten. En het is trouwens geen schande om ergens niet de beste in te zijn.” Daarna legde ik haar uit dat ik nu ook ging slapen, want morgen zou een zware dag worden. Er komt op mijn werk een assessor langs. Die zal de werking van onze organisatie beoordelen. Onze sterke punten en onze zwakke plekken zullen duidelijk worden. Daarop repliceerde mijn dochter “Dat is toch goed, dat is om je te verbeteren, niet om je te pesten. Als het niet bestond, dan zouden ze dat moeten uitvinden. En die assessor zal ook wel zeggen hoe je het beter kan aanpakken, welke alternatieven je hebt. Komt de uitslag in de krant ?"

“Alleen als het goed is”, antwoordde ik.

“Gelukzak”, zei ze, “dat lijkt me nog een goed systeem”.

.