Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

Sneak preview Excel kennisbank

Kies doordacht

De “strategie ontplooien” is iets waar alleen topmanagers voor warm lopen. Voor medewerkers, middenmanagement en zelfs operationele directie is dit vaak een vage en abstracte bedoening, een ver-van-mijn-bed-show. Kunnen we niet gewoon ons werk doen … Ja, tenzij even nadenken resulteert in een jaar effectief samenwerken. Hoe pakken we dat aan bij Smals? En hoe vertalen we de conclusies naar het operationele niveau?

Door Tony Vanderbruggen, Manager Organisatie en Communicatie, Smals

Meer dan dagelijkse problemen oplossen en opportuniteiten plukken

Het is absoluut noodzakelijk de continuïteit van de activiteiten te verzekeren en waar het kan inspelen op mooie kansen. Het is even noodzakelijk om kritisch vooruit te kijken. Kiezen om een nieuwe markt te benaderen, productlijnen te stoppen of nieuwe diensten te lanceren, doe je bewust na een grondige analyse. Ook voor het afspreken van grote interne verbeterprojecten leg je beter de band even stil. Smals hanteert daarom een jaarlijks proces om de strategie te actualiseren en de operationele doelstellingen vast te leggen:

  • In een voorbereidende fase verzamelt de kwaliteitsmanager de basisinformatie.
  • Het directiecomité en de operationele directeurs analyseren deze basisinformatie en leggen de prioriteiten van het volgende jaar vast.
  • Het operationele management zet de strategische doelstellingen om in de praktijk.
  • De opvolging van de vorderingen gebeurt aan de hand van indicatoren op strategisch en operationeel niveau.

En hoe organiseren we zo een proces concreet in de praktijk?

Lees het hele artikel... (voorbehouden voor leden van Bbest)

CEO en kwaliteitsmanager in symbiose

De kwaliteitsfunctie wordt dikwijls gezien als een moeilijke om in te vullen. Men kan zich de vraag stellen of de aangebrachte argumenten daarvoor wel steek houden. Op vraag van de directie of gewoon met de steun ervan hebben veel bedrijven initiatieven opgestart rond kwaliteit met als doel de continue verbetering van hun resultaten. De “baas” van elke organisatie is als eindverantwoordelijke voor alles, in bijzonderheid ook voor de kwaliteitsfunctie. Ik ben nog nooit een baas tegengekomen die vond dat kwaliteit voor zijn organisatie niet van belang was. Hoe komt het dan dat in vele bedrijven men niet volledig tevreden is met de manier waarop kwaliteit wordt gemanaged? Ligt de ‘fout’ bij de baas of bij de kwaliteitsfunctionaris? Als je het leiderschap dat de baas moet aan de dag leggen onderzoekt, dan zie je dat er helemaal geen tegenstelling is met de kwaliteitsfunctie. In tegendeel, er is sprake van een symbiose!

Door Jean Waty, Bbest

Lees het hele artikel... (voorbehouden voor leden van Bbest)

Schubert en de consultant

Door Trinitro

Franz Schubert

Er was eens een manager die verantwoordelijk was voor de prestaties van een symfonisch orkest. Zoals de meerderheid van zijn collega’s had deze manager één grote zorg: de financiële situatie van zijn onderneming was wankel en de vooruitzichten voor het lopende seizoen waren ronduit rampzalig. Wat kan een baas doen in die situatie?

Het antwoord is simpel: beroep doen op QQ&D Management. QQ&D Management is door iedereen gekend voor haar talent om curven om te buigen. Hun specialiteit zijn dalende curven die, nadat QQ&D Management is langs geweest, omslaan in stijgende curven. Uiteraard, de consultants van QQ&D Management zijn duur, ze zijn zelfs heel duur. Maar zoals u zult kunnen vaststellen zijn hun conclusies zonneklaar en de corrigerende maatregelen die ze voorstellen zijn, als ik zo vrij mag zijn, geniaal.

Lees het hele artikel... (voorbehouden voor leden van Bbest)

Competentiemanagement binnen de VDAB

De Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB) helpt werkzoekenden aan een baan en werkgevers aan geschikte kandidaten. In deze kernopdracht is het competentiedenken sterk ingebouwd. Wat de dienst doet voor haar klanten, doet ze ook voor haar eigen medewerkers. Dit artikel beschrijft hoe de VDAB de competenties en talenten van haar eigen medewerkers helpt ontwikkelen.

Door Rik Ranson, Expert HRM, VDAB

Waarom investeren in competentiemanagement en -ontwikkeling

De kwaliteit van haar medewerkers bepaalt in hoge mate de efficiëntie en effectiviteit van een dienstverlenende organisatie. Zeker wanneer de organisatie zich begeeft in een zeer snel evoluerend marktsegment. Bij de oprichting, 20 jaar geleden, had de VDAB een quasi monopoly positie. Nu zitten we zitten we in een sterk concurrentiele markt. Interimkantoren, kantoren voor selectie en recrutering, bureaus voor kosteloze arbeidsbemiddeling, private opleidingsorganisaties, etc… zijn ook actief op deelterreinen van de markt. De VDAB stelt zijn opdrachten voortdurend bij. De medewerkers evolueren mee. We beschouwen competentiemanagement als een noodzaak om kwaliteit te blijven leveren aan onze klanten.

Lees het hele artikel... (voorbehouden voor leden van Bbest)

 

 

LEES MEER SNEAK PREVIEW...