Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

Winnaars 2011

In een voortdurend veranderende omgeving zijn organisaties verplicht hun capaciteit voor strategische innovatie te ontwikkelen, de effectiviteit van hun managementprocessen te verhogen tot tevredenheid van alle stakeholders (aandeelhouders, werknemers, klanten, partners, omgeving, etc.) ..

Bbest is een vereniging die organisaties helpt op het vlak van uitmuntendheid en kwaliteitsmanagement. Bbest biedt een uitgebreide ondersteuning op basis van:

  • het EFQM-model voor Business Excellence, het meest gebruikte managementmodel in Europese organisaties, meer dan 40.000 organisaties in Europa hanteren deze aanpak;
  • een cultuur van continue verbetering;
  • het delen van goede praktijken tussen afdelingen of tussen organisaties.

De Benelux Excellence Award

De prijs bekroont organisaties die beschikken over "een hoog niveau van excellence". De award waardeert de volwassenheid van hun managementaanpak en toont aan dat de winnaar behoort tot de beste bedrijven in Europa. Het is een begeerde en prestigieuze erkenning en maakt een vergelijking met andere bedrijven (benchmarking).

Om deze onderscheiding te krijgen, zijn organisaties verplicht een proces van evaluatie van hun managementsysteem te ondergaan. Kandidaten voor de prijs worden bezocht door een team van twee tot vier EFQM®-assessoren. Dit team controleert het dossier, ontmoet de medewerkers van het bedrijf en produceert een doorlichtingsrapport met aanbevelingen voor verdere verbeteringen.

De club van beste ondernemingen in Europa

Door deze prijs te winnen sturen deze 4 organisaties een krachtig signaal naar hun belanghebbenden (stakeholders). Een signaal dat duidelijk de kwaliteitsoriëntatie van de 4 gelauwerde organisaties toont.

De 4 bekroonde organisaties

Van links naar rechts : Alain Flausch (Beheerder Algemeen Directeur– MIVB), Eric Gryson (CEO – Ricoh Belgium), Jean Guns (GC Europe - Vice President Finance & General Affairs), Daniel Samyn (Directeur - DBO)

 

"Small organisation – Not-for-Profit": De Dienst Beroepsopleiding (DBO)

De Dienst Beroepsopleiding (DBO) is een onderdeel van het departement Onderwijs en Vorming van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en houdt zich bezig met beroepsopleidingen in de breedst mogelijke context. De DBO voert onderwijsvernieuwende projecten met zowel Vlaamse als Europese middelen.

De verantwoordelijke assessoren onderlijnden dat: "De DBO heeft een excellent imago opgebouwd als kenniscentrum voor de onderwijsvernieuwende projecten die ze uitvoert in een niche-segment op het snijvlak van onderwijs en werk…"

Contactpersoon : Christian Lesieur

Adres : H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 2A - 1210 Brussel
Website: http://www.ond.vlaanderen.be/dbo/
tel: 02-553 87 00
fax: 02-553 88 45

"Large scope - Not-for-Profit": MIVB

De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel is de eerste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen.

De verantwoordelijke assessoren onderlijnden dat de MIVB: "een maatschappij is die sinds 2007 in volle transformatie is. Ze realiseerde een grondige verandering in haar werking, haar structuren en zelfs haar cultuur om te komen tot een meer moderne en efficiëntere publieke dienstverlening".

Contactpersoon : Jean-Claude Liekendael

Adres : Koningsstraat 76 - 1000 Bruxelles
Website: www.stib.be

"Small scope – For Profit": GC Europe

Al meer dan 25 jaar worden wij erkend door tandartsen en tandtechnici als leverancier van constante kwaliteit, gebruiksvriendelijke producten en een buitengewone klantvriendelijkheid. Onze toewijding aan de tandheelkunde resulteert altijd in producten met een toegevoegde waarde voor onze klanten. Als innoverend bedrijf met traditie en ervaring, willen wij van blijvende betekenis zijn voor de tandheelkunde. Hierbij zetten wij ons niet alleen in voor de technische veiligheid van onze producten, maar ook voor de veiligheid van de mensen, en voor de algemene mondgezondheid in het bijzonder, steeds in combinatie met de meest recente wetenschappelijke kennis.

De assessoren verantwoordelijk voor de evaluatie van GC Europe hebben onderlijnd dat: “GC Europe aangestuurd wordt via gestructureerde processen die in lijn zijn met de strategie. GC Europe gebruikt een beslissingssysteem dat gebaseerd is op feiten om evenwichtige en duurzame resultaten te bekomen”.

Contactpersoon: Gideon Blumental

Adres : Researchpark Haasrode-Leuven. Interleuvenlaan 33 – 3001 Leuven
Website: www.gceurope.com

"Large scope – For Profit": Ricoh Belgium

Ricoh België is de eerste leverancier van copiers in België, maar speelt ook een sleutelrol op het domein van documentoplossingen. Ricoh België werd opgericht in 1985 en kende een sterke groei, zowel organisch als door overnames. Vooral dat aspect maakt deze prijs zeer opmerkelijk.

We kennen inderdaad allemaal de moeilijkheden die gepaard gaan met fusies, en ondanks deze uitdaging en de economisch moeilijke periode, slaagde Ricoh België er in om de vernieuwende aanpak en de excellente resultaten te behouden.

De assessoren verantwoordelijk voor de evaluatie van Ricoh hebben onderstreept dat: "Ricoh België weet dat haar klanten haar belangrijkste reden van bestaan zijn. Om haar klanten tevreden te stellen streeft Ricoh België ernaar te innoveren en waarde te creëren door hun noden en verwachtingen in te schatten en erop te anticiperen”.

Contactpersoon: Mia Goetvinck
Adres : Medialaan 28 A 1800 Vilvoorde
Website: www.ricoh.be

Leren van de besten!

Als platform voor uitwisseling van goede praktijken heeft Bbest de missie om te herkennen “wat goed werkt” en dit te verspreiden in haar netwerk. Vanzelfsprekend zal Bbest in de loop van het jaar een aantal evenementen organiseren (bedrijfsbezoeken, best practice sessies, vakliteratuur, ontmoetingen en netwerking, …) om organisaties uit de Benelux de methodes en gehanteerde aanpak van deze 4 bekroonde organisaties te leren kennen. Registreer u op de website www.bbest.be zodat u op de hoogte blijft van verdere praktische info.